Ing Ngarsa Sung Tuladha. Ing Madya Mangun Karsa. Tut Wuri Handayani. (Ki Hajar Dewantara)